734. PERHATIAN UMAR Radhiyallahu'anhu TERHADAP FAKIR MISKIN Riyaadush Shaalihiin BAB 33 | Bersikap lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang lemah, miskin, patah hati, serta berbuat baik, menyayangi, rendah hati, & bersikap sopan terhadap mereka Hadites ke-270 | Hadits Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu dari Nabi […]

105. MENGGEMBIRAKAN ORANG LAIN Tadzkiratus Saami wal mutakallim Fii Adabil’Alim Wal Muta’alim (Adab Penuntut Ilmu dan Adab Para Ahli Ilmu) Karya Ibnul Jama'ah Bab 2, Pasal 1, Poin 8 8. SEMANGAT BERMUAMALAH DENGAN AKHLAK MULIA Bermuamalah kepada manusia dengan ahlak yang mulia seperti menampakkan wajah yang berseri, menyebarkan salam, memberi […]