89. TAUBAT DARI RIYA’ | Kajian Wanita Kitab Al-Wabilush Shayyib

Spread the love89. TAUBAT DARI RIYA'
Kajian Wanita Kitab Al-Wabilush Shayyib
PASAL: KEISTIQAMAHAN HATI ….
Telah disebutkan dalam sebuah atsar yang masyhur: "Sesungguhnya seorang hamba benar-benar melakukan satu amalan secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh seorang pun selain Allah, tetapi kemudian ia menceritakan amalan yang telah ia lakukan itu sehingga berpindahlah dari amalan secara sembunyi-sembunyi kepada amalan secara terang-terangan. Apabila ia menceritakan amalannya karena tujuan sum'ah (ingin didengar oleh orang lain) dan meminta kedudukan dan jabatan di sisi selain Allah Ta'ala, maka amalannya akan terhapus, sebagaimana apabila ia melakukannya dengan tujuan seperti itu." Apabila dikatakan: Seandainya orang ini bertaubat, apakah pahalanya akan kembali kepadanya? Dijawab: Apabila ia telah mengerjakan amal itu bukan karena Allah dan melakukannya dengan niat seperti ini, maka sesungguhnya amal itu tidak akan berubah menjadi baik dengan taubat, bahkan cukuplah taubat itu untuk menghapuskan hukuman terhadapnya. Sehingga tidak menjadi pahala dan tidak juga menjadi hukuman baginya. Adapun apabila ia melakukannya ikhlas karena Allah, lalu pada saat melaksanakan amalan tersebut ia terjangkiti sikap bangga diri dan riya` , atau menceritakan amalannya, lalu ia bertaubat dari hal tersebut dan menyesal maka ini bisa jadi pahalanya kembali kepada-nya dan tidak terhapus. Dan bisa jadi dikatakan bahwa pahalanya tidak kembali kepadanya, tetapi ia melanjutkan kembali amalannya. ….


Spread the love

admin

Next Post

Adab dan Toleransi Terhadap non Muslim | Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA.

Mon Jun 27 , 2022
Spread the love Kajian Siang Disiarkan Langsung Melalui Al Iman TV & Radio Suara Al Iman 846 AM di komplek STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya Saksikan Kajian Islam Ilmiah Al-Iman TV melalui: 📡 Satelit Ku-Band SES 9 Frekuensi 11861 MHz, Simbol Rate 45000 ksps dan 📡 Satelit C-Band Frekuensi […]